Oferta

W zakresie automatyki budynkowej wykonujemy projekty:

systemów sterowania układami wentylacyjnymi oraz klimatyzacji,

systemów sterowania układami wentylacji pożarowej i oddymiającej,

systemów sterowania ogrzewaniem (węzły cieplne, kotłownie),

systemów zarządzania budynkiem:

BAS (Building Automation System) – system centralnego sterowania i nadzoru
instalacji technicznych w budynku,

BMS (Building Management System) – system zarządzający wszystkimi
funkcjami technicznymi budynku,

SMS (Security Management System), DMS (Danger Management System) – systemy
bezpieczeństwa w budynku na poziomie zarządzania informacją,

BMCS (Building Management and Control System) – system globalny, który zarządza systemami BMS i SMS

systemów zarządzania HMS (House Management System) dla:

sal audiowizualnych,
budynków jednorodzinnych,
rezydencji,
apartamentów,
mieszkań.

W zakresie automatyki przemysłowej wykonujemy projekty:

systemów sterowania procesami technologicznymi,

systemów sterowania liniami produkcyjnymi,

systemów sterowania w elektrociepłowniach,

systemów sterowania przepompowniami,

systemów sterowania oczyszczalniami ścieków,

W zakresie instalacji elektrycznych wykonujemy projekty:

instalacji odgromowych wraz z uziomami i połączeniami wyrównawczymi,

instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

instalacji oświetlenia terenu,

instalacji gniazd wtykowych,

instalacji urządzeń siłowych i technologicznych,

instalacji zasilania gwarantowanego (UPS, agregaty prądotwórcze),

rozdzielnic elektrycznych SN i nn,

stacji transformatorowych.

Przy projektowaniu instalacji automatyki i elektryki korzystamy z następujących programów: ePLAN, ZWCAD

W zakresie programowania wykonujemy:

automatykę systemów sterowania układami wentylacyjnymi oraz klimatyzacji,

automatykę systemów sterowania ogrzewaniem (węzły cieplne, kotłownie),

systemy zarządzania budynkiem: BAS, BMS, SMS,

automatykę systemów sterowania układami wentylacyjnymi oraz klimatyzacji,

systemy zarządzania HMS (House Management System) dla:

sal audiowizualnych,
budynków jednorodzinnych,
rezydencji,
apartamentów,
mieszkań.

automatykę systemów sterowania oraz nadzorujących przebiegi procesu technologicznego lub produkcyjnego – SCADA, sterowniki PLC

W zakresie programowania automatyki budynkowej i przemysłowej specjalizujemy się w:

– Sterowniki PLC firmy WAGO
– Sterowniki PLC firmy BECKHOFF
– Sterowniki PLC firmy FATEK
– Sterowniki PLC firmy ALLEN-BRADLEY
– Sterowniki PLC firmy SIEMENS – Simatic
– Sterowniki firmy T.A.C Xenta

W zakresie programowania systemów BMS i SCADA specjalizujemy się w:

– ASIX
– Wonderware (InTouch)
– WinCC
– InduSoft
– SmartStruxure
– T.A.C (VISTA)